Chính sách bảo mật

Xin chào đã đến với Blog ACB Online, dưới đây là những chính sách bảo mật của chúng tôi, hi vọng các bạn có thể đọc hết nó để bảo vệ dữ liệu của mình.

Chúng tôi thu thập những dữ liệu gì từ bạn?

Bình luận

Chúng tôi cho phép mọi người được bình luận ở bất cứ bài viết nào trên website này. Bình luận của bạn sẽ xuất hiện công khai, mọi người đều có thể đọc được nó nếu các bình luận đó được thông qua quá trình kiểm duyệt của chúng tôi.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trình duyệt của bạn để nhớ các bạn cho các lần truy cập sau, nó không ảnh hưởng tới dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ các thông tin cá nhân bao gồm: email và tên của bạn. Tốt hơn hết, hãy sử dụng email giả và tên giả khi bình luận nếu các bạn lo ngại bị tấn công.

Nội dung từ website khác

Có thể chúng tôi sẽ sử dụng các mạng quảng cáo và các nội dung iframe trên website này, họ có thể có những API thu thập thông tin, thói quen sử dụng mạng internet của bạn để hiển thị nội dung phù hợp với bạn.